I takt med att intresset för att vistas utomhus ökar bland svenskar lockar även båtlivet allt fler. Så pass att en del också väljer att prova på ett liv på sjön. Helt enkelt att bo i en båt även i vardagen.

Hur kan du garantera att en båt är säker och trygg att bo på? Vilka saker bör du tänka på? Här kommer några råd och rekommendationer.

Rätt inneklimat i båten

Även om det egentligen känns som du vistas utomhus behöver båten ha ett optimalt inneklimat för att vara beboelig. Rätt ventilation och klimat är viktigt för din hälsa. Därför kan det vara bra att beställa en radonmätning på https://radea.se/ för att få en bedömning av båtens luftkvalitet. På sajten https://radea.se/ kan du även läsa mer om ventilation och även om radon. Du hittar även egna mätinstrument på https://radea.se/.

Regelbunden kontroll

Utöver radonmätningar och liknande som finns tillgängligt på https://radea.se/ bör du även kontrollera båtens konstruktion. Skador eller hål kan snabbt bli värre vid hård vind eller andra dåliga väderförhållanden. Åtgärda alltid problem tidigt för att undvika större skador, som också blir mer kostsamma. Det bästa är att du sköter om båten regelbundet med rengöring och både yttre samt inre kontroll av dess skick.

Lås och båtplats

Sett till tryggheten när du bor på en båt är det framför allt några saker du bör se över. Dels är det viktigt att ha rätt lås till båten och dess förvaringsutrymmen, dels spelar båtplatsen en stor roll. Det är väl värt att investera i ett kvalitetslås och du bör också höra med ditt försäkringsbolag vad de rekommenderar. Båtplatsen är något du inte har lika stor möjlighet att styra över beroende på var du ska “bo”. Men var ute i tid och planera för ditt nya boende så ökar chanserna att hitta en lugn och trygg båtplats.

0