Den första s.k. riktiga båten antar man är tillverkad runt 6000 f.Kr. och var mer eller mindre urgröpta stockar för att enbart färdas över åar och floder. Innan dess användes bara trädstammar för att ta sig fram kortare sträckor, som sedan kom att utvecklas till enkelt byggda små flottor. Men sedan kom stockbåtarna.
I Sverige har man funnit båtrester som dateras till runt 750 f.Kr.
De tidiga båtarna fogades samman med tappar innan järnnitarna och träpluggarna uppfanns. Efter ett tag började man sedan inse vikten av hjälpmedel för att använda sig av vinden för att få upp fart. De allra tidigaste seglen utgjordes av lövruskor och stora kläder, men när sedan skinnet började användas dröjde det inte länge förrän man satte käppar och linor för att skinnet skulle få ordentligt fäste.
Annars tror man att de äldsta segelfartygen härstammar från Egypten, då avbildningar har hittats som dateras ca 3200 f.Kr. Man tror att det seglades en hel del uppför floden Nilen och de första seglen där tillverkades av Papyrus-säv. De regerande faraonerna använde sig sedan mer och mer av båtar och segelfarkoster för att utöka handeln mellan länderna. Man sände båtar till Östafrika och Syrien och även i Indien. Sjöfartens betydelse smittade sedan av sig på andra länder.
Även i Medelhavet under antikens tid var sjöfarten viktig p g a. handelsresande. Egypten och Nordafrika gjorde många affärer med romarriket och olika båtar började utvecklas. 500 f.Kr. fanns det redan många varianter.
Skandinaviens förfäder, vikingarna, utvecklade även de kända, pampiga vikingaskeppen som de seglade både till Amerika med och förde med sig kunskap om järnsmide, men även till de Brittiska öarna och till Östeuropa med floderna. Deras sjömanskap och skeppsbyggarkonst blev mycket erkänd och vikingarna blev både ett fruktat och respekterat folk där de drog fram.
På medeltiden blev koggen den vanligaste båttypen och tillverkades för att kunna lasta mera. Tekniken utvecklades och metoden kravell blev den ledande tekniken. Ek blev det vanligaste träslaget och det är på denna tid som regalskeppet Vasa byggdes. Senare kom även gran att användas till fiskebåtar och mindre transportbåtar. Allteftersom handeln och industrin utvecklades, fisket tog fart och samhällsstrukturen utvecklades blev båtarna också säkrare och stabilare.
På 1800-talet uppfanns även ångmaskinen och ångbåtarna gjorde sina intåg. Först användes de mest för kustfart som bogserbåtar eller transportbåtar men senare gick de även ut på öppet hav.
Idag har vi ett enormt utbud av båtar för alla slags sysselsättningar. Det finns fritidsbåtar för semestern som började tillverkas när sommarhuset blev heligt för svenskarna och andra båtälskande semesterfirare runt om i Europa. Motor-och segelbåtar började även användas i tävlingssammanhang som hobbybåtar, racerbåtarna kom till med välutvecklade metoder samt de stora färjorna mellan länder som fraktar både varor och människor.
Fortfarande finns även de små båtarna som kanoter, gummibåtar, kajaker, jollar och ekor som används till diverse saker. Träbåtarna har dock ersätts till stor del av glasfiber och andra starka, syntetiska material.
Idag kategoriserar man båtar efter framdrivning. Man har segelbåtar, motorbåtar och roddbåtar i huvudgrupperna.