CE-märkningen är ett bevis på säkerhet och gäller alla båtar som tillverkats efter den 1 juni 1998 och som importerats till EU-länder och är gjorda efter år 1950. Tidigare hade man en blå skylt som Sjöfartsverket satte på godkända, säkra båtar. Skylten berättade även hur många personer båten kunde ta samt vilken motor båten kunde ha och dess styrka.

Det är mycket viktigt att CE-märkningen finns vid båtköpet, annars kan man inte byta in den senare. Samtidigt riskerar man en massa tråkigheter och farliga risker om märkningen inte finns där. Dock förekommer en mängd omärkta båtar som säljs överallt trots förbud. Om man hittat en fin, billig båt och gärna vill slå till omgående är det lätt att göra en alldeles för snabb affär och gå miste om vissa saker. Det är alltid bättre att ta sig en extra funderare och göra en extra koll innan man skriver på något. Annars kan det stå en dyrt. Tänk på att en båt utan CE-märkning är olaglig!